fbpx

Kiirete muutuste ja suure ebamäärasuse ajal on tagasiside ellujäämisvahend – võib isegi öelda, et edu võti. Regulaarselt antud tagasiside loob turvatunnet ja annab jõudu.  Kuidas pingeolukorras tagasisidet anda ja vastu võtta, kirjutab arengupartner Reet Neemoja.

Me vajame infot, et teha tarkasid otsuseid, mis aitavad meil võimalikult hästi olukorraga kohaneda. Samuti vajame emotsionaalset kontakti – soovime tunda, et meist hoolitakse, meid väärtustatakse. Tagasiside võimaldab rahuldada mõlemat vajadust, selle abil saame väljendada oma soove ja vajadusi ning seada piire. Regulaarsed tagasisidevestlused on ebamäärases olukorras suureks abiks.

Tagasiside paradoks: me tahame ja kardame tagasisidet anda ja saada

Kas oled tundnud seda veidi õõnest tunnet kõhus, kui su ülemus ütleb sulle: „Ma tahan sinuga rääkida!“ Või siis oled muutunud ärevaks, kui sul on vaja anda kellelegi tagasisidet seoses teie koostööga? Tagasiside muudab meid haavatavaks ja me tajume seda nii tagasisidet saades kui andes  seda juhul, kui hoolime teisest inimesest, ja ka siis, kui sõltume temast. See käib nii positiivse kui ka kriitilise tagasiside kohta, kuid viimase puhul on riskid suuremad ja seega ka emotsioonid tugevamad. Haavatav olemine tähendab julgust võtta risk ja kuulata avatud südamega teise inimese mõtteid ja tundeid, isegi siis, kui see võib ohustada meie identiteeti ehk arusaama sellest, kes ma olen.

Oskus tagasisidet toetavalt anda ja avatult vastu võtta on kulla hinnaga

Pingeolukorras on oskus teadlikult tagasisidet anda ja vastu võtta kriitilise tähtsusega. Halvasti antud tagasiside ühelt poolt ja võimetus tagasisidet vastu võtta teiselt poolt parimal juhul lihtsalt ei loo soovitud muutust, aga halvimal juhul võimendavad juba puhkenud kriisi või konflikti.

Avatud olemine on positiivse muutuse eelduseks. Selleks et suuta olla avatud nii tagasiside andjana kui ka vastuvõtjana, on vaja endas teadlikult arendada vastavaid oskusi, et toetavad oskused oleksid piisavalt automaatsed hetkel, mil neid reaalselt vaja läheb.


Suurte muutustega kasvab pinge ja pinges olles lülitub meie aju (ja keha) ellujäämisrežiimile, keskendudes võitle-või-põgene-reaktsioonile. Aju osad, mis on seotud loovuse, mõtlemise ja mäluga, on suuremal või väiksemal määral välja lülitatud. 
Seega toimib meie aju vaid osalisel võimsusel ja rakendab minevikumustritest lähtuvat autopilooti. 

Selleks et see autopiloot ei juhiks meid võssa, on oluline treenimine, mis tugevdab edu tagavaid käitumismustrid. See on sama nagu spordis: kui teatud liigutus on lihasmälus, siis suudame seda teha ilma sellele mõtlemata.

Suhtlemisoskusi me treenime iga päev kõikides suhtlemisolukordades. Mida rohkem me teatud viisil käitumist kordame, seda enam see kinnistub. Kui näeme, et mingi käitumine ei too soovitud tulemust, siis on mõistlik seda teadvustada, märgata, mis ei toiminud ning siis katsetada uutmoodi. Seega mida varem oma käitumismustreid teadvustame ja teadlikult muudame, seda lihtsam on saavutada edu.

Lihtsad, aga mõjusad asjad, mida pingeolukorras tagasisidet andes ja vastu võttes silmas pidada:

Andes tagasisidet:

 1. Märka positiivset ja anna positiivset tagasisidet nii sagedasti kui võimalik.
 2. Anna tagasisidet esimesel võimalusel.
 3. Ole hooliv teise poole suhtes (suhtu nii: ma soovin aidata sul õnnestuda).
 4. Väljenda ennast selgelt ja hinnanguvabalt (kasuta mina-keelt).
 5. Märka ja teadvusta tundeid („Ma tunnen…“, „Mulle paistab, et sa tunned…“). See loob avatust ja toetab kohalolu.
 6. Valmistu tagasiside andmiseks (tööta läbi negatiivsed tunded ja sõnasta oma sõnum selgelt ja hinnanguvabalt).

Enne kriitilise tagasiside andmist soovitan testida oma valmisolekut tagasiside andmiseks, kaustades Brené Browni hooliva tagasiside andmise checklist’i (inglise keeles). Eesti keeles leiad selle SIIT.

Saades tagasisidet:

 1. Kuula ja püüa mõista.
 2. Teadvusta, et tagasiside väljendab tagasiside andja vajadusi. Keskendu sellele, mis on tema vajadus ning kuidas saad aidata tal seda rahuldada.
 3. Teadvusta oma arengueesmärke ja kuula tagasisidet läbi prisma: kuidas see aitab mul areneda?
 4. Ole kontaktis oma väärtustega, nt hoolimine, areng, uudishimu, koostöö. Saad seda teha, korrates mõttes: „Ma hoolin“, „Ma soovin areneda“ , „Olen uudishimulik“, „Soovin teha koostööd“.
 5. Praktiseeri kohalolu. Teadvusta, mis on sinu ebamugavustundest vabanemise strateegiad (nt vihastamine, süüdistamine, tuimaks muutumine, teesklemine, et olukord ei valmista ebamugavust) ja harjuta nende mitte rakendamist. Selle asemel ole kohal ja avatud.

Vaata lisaks ka Maarika Lemberi põhjalikku artiklit Mida silmas pidada tagasiside edastamisel? ning tutvu Sunergose arendava vestluse treeningvideodega.

NB! Selleks et saaksid juhina enda tagasisidestamise oskusi lihvida, oleme välja töötanud põhjaliku arendava tagasiside e-kursuse, mille jooksul:

 1. saad teadlikuks tagasisidevestluse tulemuslikkuse mõjutajatest,
 2. harjutad tagasiside andmist ja vastuvõtmist praktiliste ülesannete abil ning 
 3. õpid videoloengute ja näidisvideote abil paremini tagasisidet andma.

Autorist: Reet Neemoja on rahvusvahelise töökogemusega protsessile orienteeritud psühholoog ja coach, kelle kogemustepagasis on üle 15 aasta erinevate liidrite ja organisatsioonide arengu toetamist – seda nii personalijuhi, juhatuse liikme kui ka välise partnerina. Täna tegutseb Reet Neemoja arengupartnerina juhtidele ja meeskondadele Sunergose tiimis.