fbpx
Üha hirmuäratavaid mõõtmeid on võtmas paralleelpandeemiaks nimetatud vaimne tervis. Vaimse tervise ülemaailmsest epideemiast kõneldi juba enne Covidit – aastas kogevat hinnanguliselt iga neljas inimene vaimse tervise probleemi, kogu elu jooksul lausa iga teine inimene maailmas.

Kusjuures erinevalt viirushaigustest lõhuvad psüühihäired, näiteks depressioon või ärevushäired, inimese elu pikkadeks aastateks. Covidi esimene aasta suurendas aga depressiooni ja ärevushäire numbreid veel veerandiku võrra. Eriti hull on olukord noorte vaimse tervisega.

2021-2022 aastal läbi viidud Eesti rahvastiku vaimse tervise uuringu (RVTU)* andmed viitavad vaimse tervise probleemide ulatuslikule levikule Eesti rahvastikus. Enesekohaste hinnangute põhjal oli depressioonirisk neljandikul (27,6%) ja üldistunud ärevushäire risk igal viiendal (20%) täiskasvanul. Mõlema näitaja puhul eristusid riskirühmana noored täiskasvanud (18–24-aastased), kellest ärevushäirete riskis oli 37,2% ja depressiooniriskis 56,2%. Pooltel vastanutest esines somaatilisi kaebusi ja traumaatilisi elusündmusi.
Tuleb märkida, et vaimse tervise probleemide sage esinemine enesehinnanguliste näitajate põhjal ei ole Eesti eripära, vaid on võrdlemisi tüüpiline tulemus sellelaadsetes uuringutes ka mujal, sh eriti pandeemia ajal (nt Ettman jt, 2020).

Hea uudis on aga see, et paljud vaimse tervise häired on ennetatavad ning oma vaimset tervist saab iga inimene ise hoida ja edendada. Uuringu kokkuvõtteski tõdeti, et emotsioonide reguleerimise kaudu on võimalik stressi ning selle negatiivseid tagajärgi leevendada.

Õnneks on üha enam kättesaadavad ka erinevad tõenduspõhised meetodid ja kursused, mis aitavad tervist toetavaid praktikad õppida ja oma ellu integreerida. Sest teadmistest kahjuks on üksinda vähe, vaja on tervislike eluviiside igapäevast praktiseerimist.

Selleks, et toetada Sind sellel teel, kutsume Sind osalema maailmas enim uuritud 8-nädalases teadvelolekupõhises stressivähendamise programmis MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction), mille originaalprogramm on sellest sügisest esmakordselt kättesaadav ka Eestis kohapeal.

Loe siit kursuse pikemat tutvustust
Kui soovid infot kursuse kohta jagada oma tuttavatega, siis siin on Facebooki sündmus.


* Uuringu andmed pärinevad: https://www.tai.ee/et/rvtu