fbpx

Konfliktinõustaja

Pakume Sinu organisatsiooni juhtidele sõltumatut ja usaldusväärset isikut, kelle juurde saab tulla keeruliste inimestevaheliste teemadega.

Meie konfliktinõustaja aitab juhtidel lahendada pingelisi olukordi inimeste vahel või meeskondades.

Kas oled end avastanud olukorrast, kus:

 • tunned, et oled ise kinni jooksnud ega tea, kuidas inimestega paremini toime tulla
 • näed kõrvalt, et pinged on kasvanud üle pea kahe inimese vahel või kogu meeskonnas
 • oled muutunud liiga emotsionaalseks ja hinnaguliseks ega suuda enam olla erapooletu ärakuulaja ega konfliktivahendaja
 • tunned, et sul napib oskuseid, kannatlikkust või lihtsalt aega, et aidata inimestel lõpetada üksteise süüdistamine ja leida üles koostöötahe ning soov otsida toimivaid lahendusi

Konfliktides võtavad emotsioonid võimust ja konstruktiivsus kipub kaduma. Üksteisemõistmine ja koostöö asenduvad hinnangute andmise, etteheidete ja süüdistustega. Sageli jäädakse kinni minevikku ega suudeta keskenduda lahendustele ja tuleviku muutusele.

Emotsionaalselt laetud hetkedel vajame enda kõrvale usaldusväärset inimest, kes kuulaks, toetaks ja aitaks leida lahendusi.

VÄLINE KONFLIKTINÕUSTAJA:
 • on neutraalne ja erapooletu, kuna on n-ö süsteemiväline ega oma isiklikke huve, ambitsioone ega eesmärke teie organisatsiooniga seoses
 • on erialase väljaõppega: tal on teadmised ja oskused inimesi kuulata, nõustada ja konflikte vahendada
 • aitab inimestevahelisi keerulisi olukordi vahendada, sh konflikti osalistel oma vajadusi väljendada, nii iseennast kui ka teineteist paremini mõista ning jõuda kokkulepete ja lahendusteni.
Individuaalne tugi

1 : 1 kohtumine
(a’ 1 tund)
 Kohtumiste arv vastavalt vajadusele

Konfliktivahendamine kahe inimese vahel

Kolmepoolne kohtumine
 (a’ 1,5 tundi)

Vajadusel eelneb 1 : 1 kohtumine kummagi osapoolega eraldi

Konfliktivahendamine meeskonnas

Meeskonnaga kohtumine
 3-6 tundi

Vajadusel eelneb 1 : 1 kohtumine meeskonnaliikmetega eraldi
(0,5-1 tundi igaühega)

Millist väärtust konfliktinõustaja Sinu organisatsioonile loob?

 • Hinnanguvaba suhtumise, ärakuulamise, mõistmise kogemine
 • Emotsionaalse pinge vähenemine
 • Suurem selgus endas, oma vajaduste sõnastamine
 • Teise osapoole parem mõistmine
 • Olukorra, enda ja teiste suurem aktsepteerimine
 • Lahenduste leidmisele orienteerumine
 • Edasiste sammude ja/või kokkulepete tegemine

Võta ühendust:

info@sunergos.ee

Sunergos 2023