fbpx

Sisemise kompassi teekonna ülesehitus ja teemad

Iga moodul algab 2-tunnise avakohtumisega, kus sukeldume ühte teemasse, millele järgneb umbes kolm nädalat praktilist ja igapäevaeluga haakuvat tööd iseendaga. Sinu enesearenguprotsessi toetavad soovituslikud iseseisvaid enesereflektsioonid, coachivas stiilis harjutused koos grupikaaslastega.

Teemade loetelu on nagu kaart, mis annab aimduse territooriumist, millel liigume, aga tegelik maastik ja teemad kuhu sukeldume, rullub meie ees lahti samm-sammult siis, kui oleme teele asunud.

Teemadekaart teekonna alguses:

  1. Elu audit
  2. Elu Kutse
  3. Sisemine kriitik
  4. Sisemine mentor
  5. Välisest tunnustusest ja kriitikast vabaks
  6. Mõjuvõim 
  7. Hüpe unistuse suunas
  8. Enesekontrollist eneseteostuseni
  9. Tasakaal ja integratsioon

Sisemise kompassi teekond algab selguse loomisest sellest, kus Sa täna oled ja mida soovid saavutada. Järgnevalt liigume oma Elu Kutse sügavama tunnetuse ja visiooni loomise juurde. Kolmandal kohtumisel vaatame otsa, millised on taksitused Elu Kutse elluviimisel ja kohtume Sisemise Kriitukuga. Neljandal kohtumisel õpime tundma oma sügavamat olemust ja potentsiaali – Sisemist Mentorit – et seatud sihi suunas veelgi kindlamalt ja kergemalt edasi liikuda. Viiendas moodulis vaatleme, kuidas välised arvamused meid mõjutavad ning leiame viisi, kuidas nende keskel iseendaks jääda. Kuuendaks õpime tundma oma loomuomast mõjuvõimu ning selle kasutamist terviku hüvanguks. Nüüd on Sul olemas kõik peamised tööriistad oma unistuste suunas liikumiseks ja on aeg proovida, kuidas tiivad kannavad. Seitsmendas moodulis on Sul võimalus teha hüpe, ehk seada endale väljakutse, mis on väljaspool Sinu mugavusstrooni ja aitab Sul märgatavalt oma unistusele lähemale liikuda. Selleks, et unistusest ei saaks kohustus vaatame kaheksanda sammuna, kuidas muuta selle suunas liikumise protsess võimalikult nauditavaks. Võtame kogu teekonna kokku lõpu-kohtumisega, mille käigus saad vaadata oma elu tervikuna ning leida endale sobiva tasakaalu töö-pere-hobide ja muude oluliste aspektide vahel oma elus. 

Enesearenguteekond kestab kogu elu ja erinevates etappides vajame erinevat tuge. Peale Sisemise kompassi teekonda on võimalus protsessiga jätkata soovi korral individuaalse coachingu vormis.