fbpx

Usaldusisik
sinu ettevõttes

Tööandjana saame hoolitseda selle eest, et töökeskkond oleks vaimset tervist toetav, mitte kahjustav. Aga vaimse tervise probleem võib saada alguse ka mujalt. Uuringute järgi on Eestis:

• depressioonirisk igal 4. täiskasvanud inimesel,
• üldistunud ärevushäire risk igal 5. täiskasvanud inimesel ja
• ligikaudu 40% inimestest peab enda töökeskkonda vaimset tervist kahjustavaks.

Et toetada Sinu töötajate vaimset tervist, oleme loonud usaldusisiku teenuse ettevõtetele.

Ettevõtte usaldusisik on
kvalifitseeritud vaimse tervise spetsialist,
kes...

On ettevõttes neutraalne osaline ega ole mõjutatud süsteemis toimuvast.

Toetab töötajaid töö ja eraelu tasakaalu leidmisel, aga ka vaimse tervise murede korral.

Aitab inimestel leida oma tööalased tugevused ja jõustab neid realiseerima kogu oma potentsiaali.

Vaimse tervise probleeme ei ole vaja ära oodata, tõhusam on neid ennetada. 
Usaldusisik aitab Sul seda teha.

Mis kasu saab ettevõte?

 • Ennetatakse vaimse tervise probleeme sh läbipõlemist
 • Leeveneb emotsionaalne koormus juhtidele ja personaliosakonnale
 • Vähenevad haiguslehed ja konfliktid.
 • Paranevad töötajate omavahelise suhted ja paranevad suhtlemisoskused
 • Väheneb vaimse tervise teemaga tegelemise stigmatiseerimine.

Mis kasu saab töötaja?

 • Abi on käeulatuses: sa ei pea kuhugi sõitma ja pikkades järjekordades ootama, selleks et leida usaldusväärne spetsialist.
 • Oled tervikuna toetatud
 • Saad toetust ja coachimist motivatsiooni ning enesearengu küsimustes.
 • Paraneb vaimse tervise hügieen ehk oskad enese eest paremini hoolt kanda.
 • Saad abi ka konfliktisituatsioonide, stressi, depressiooni, ärevuse ja läbipõlemisega silmitsi seistes.

Mille järgi ära tunda, et usaldusisiku teenus teile sobib?

Usaldusisiku teenus toob kõige enam kasu ettevõtetele, kus on:
 • vaimset tervist väärtustav juhtkond;
 • hooliv ja inimesele keskenduv töökultuur;
 • suur töökoormus ja/või suurte muutuste aeg.
Kindlasti on usaldusisik vajalik, kui märkad oma ettevõttes:
 • järjest suurenevat haiguslehel olijate hulka;
 • läbipõlemisi ja ootamatuid ametist lahkumisi;
 • tülisid ja empaatia puudumist üksteise suhtes;
 • inimeste märgatavat tõrksust muutuste suhtes;
 • varasema optimismi asendumist tahtejõu puudumisega.

Kuidas usaldusisiku teenus toimib?

1

Usaldusisik on kvalifitseeritud vaimse tervise spetsialist, kes toetab ja nõustab inimesi, kuidas hoida oma vaimset tervist töökohal ja ennetada sellega seotud probleeme, sealhulgas tugevdada töötajate võimeid ja parandada tööga rahulolu. 

2

Ettevõte ja usaldusisik lepivad kokku piirid, milles tegutsetakse: töötajate ja usaldusisiku kohtumiste maht ja sagedus, aeg ja ruum, tagasiside vorm ja vajadus jms.

3

Töötaja kohtumised usaldusisikuga toimuvad 1 : 1 privaatselt ning nende sisu on täielikult konfidentsiaalne.

4

Kohtumistel uuritakse tööstressi põhjustavaid tegureid ning võimalusi nende mõju töökeskkonnas vähendada. Koostöös usaldusisikuga selgitatakse välja ettevõtte ja/või töötaja ressursid ja sobivad lahendused.

5

Kui usaldusisik või ettevõtte juhtkond märkab, et õhus on mõni üldisemat laadi mure, otsustatakse koos, kas oleks vaja kasutada ka mõnd lisavõimalust:

 • viia läbi tugigruppe või töötubasid;
 • korraldada koolitusi;
 • aidata värbamisintervjuude lõpuringides;
 • viia läbi onboarding’u check-in-vestlusi vms.

Miks usaldusisik ettevõttes, mitte psühholoog majast väljas?

 1. Usaldusisik keskendub ennetusele
  Tervisekindlustuse pakkujad ja meditsiinisüsteem keskenduvad enamasti tagajärgedele, aga vaimse tervise probleeme on alati tõhusam ennetada kui ravida.

 2. Kontakt siin ja praegu – vahetult ja päriselus
  Enamik elukriise on otseselt või kaudselt seotud inimsuhetega ja usalduse purunemisega nende vastu, kellelt oodati hoolt, kaitset ja tuge. Usaldusisik aitab sihipäraselt ehitada usaldusväärset suhet, taastades nii kriisi või varasema trauma tõttu kõikuma löönud usaldust teiste inimeste vastu, sh võimet abi küsida ja vastu võtta.

 3. Negatiivsed hoiakud ja stigmad pärsivad abini jõudmist
  Stigmade tõttu otsitakse abi enamasti alles viimases hädas, kui probleemid on juba märkimisväärselt süvenenud ning igapäevane toimetulek ja elukvaliteet halvenenud. Regulaarne kontakt usaldusisikuga toetab enda vajaduste märkamist ja sekkumist enne, kui probleemid eskaleeruvad.

 4. Usaldusisik on kontaktis ettevõtte siseeluga
  Kuna usaldusisik tajub ettevõtet tervikuna, saab ta anda juhtkonnale infot, millist tuge (koolitusi, töötube, lisaspetsialiste vms) ettevõtte töötajad vajavad, isegi kui nad ise ei oska või ei julge neid vajadusi välja öelda.

Usaldusisiku teenust pakuvad:

Võta meiega ühendust:

info@sunergos.ee

Sunergos 2024