fbpx

USALDUSISIK

Pakume Sinu organisatsiooni juhtidele sõltumatut ja usaldusväärset isikut, kelle juurde saab tulla keeruliste inimeste vaheliste teemadega.

Meie usaldusisik aitab teie juhtidel lahendada pingelisi olukordi inimeste vahel või meeskondades.

Kas oled end avastanud olukorrast, kus:

 • tunned, et oled ise kinni jooksnud ega tea, kuidas inimestega paremini toime tulla
 • näed kõrvalt, et pinged on kasvanud üle pea kahe inimese vahel või kogu meeskonnas
 • oled muutunud liiga emotsionaalseks ja hinnaguliseks ega suuda enam olla erapooletu ärakuulaja ega konfliktivahendaja
 • tunned, et sul napib oskuseid, kannatlikkust või lihtsalt aega, et aidata inimestel lõpetada üksteise süüdistamine ja leida üles koostöötahe ning soov otsida toimivaid lahendusi

Inimeste vahelistes konfliktides võtavad emotsioonid võimust ja konstruktiivsus kipub kaduma. Üksteise mõistmine ja koostöö asendub hinnangute andmise, etteheidete ja süüdistustega üksteise aadressil. Sageli jäädakse kinni minevikku ega suudeta keskenduda lahendustele ja tuleviku muutusele.

Emotsionaalselt laetud hetkedel vajame enda kõrvale usaldusväärset inimest, kes kuulaks, toetaks ja aitaks leida lahendusi.

VÄLINE USALDUSISIK:
 • on neutraalne ja erapooletu, kuna on nö süsteemiväline ega oma isiklikke huve, ambitsioone, eesmärke teie organisatsiooniga seoses
 • on erialase väljaõppega, tal on teadmised ja oskused inimesi kuulata, nõustada, konflikte vahendada
 • aitab inimeste vahelisi keerulisi olukordi vahendada, sh konflikti osapooltel oma vajadusi väljendada, nii iseennast kui teineteist paremini mõista ning jõuda kokkulepete ja lahendusteni.
Individuaalne tugi

1:1 kohtumine
(a’ 1 tund)
 Kohtumiste arv vastavalt vajadusele

Hind 200.-/per kohtumine

Konfliktivahendamine kahe inimese vahel

Kolmepoolne kohtumine
 (a’ 1,5 tundi)

Vajadusel eelnev 1:1 kohtumine kummagi osapoolega eraldi

Hind 300.-/per kohtumine

Konfliktivahendamine meeskonnas

Meeskonnaga kohtumine
 3 -6 tundi

Võib olla vajadus eelnev 1:1 kohtumine meeskonnaliikmetega eraldi
(a’ 0.5-1 tundi/per inimene)

Hind kokkuleppel

Millist väärtust usaldusisik Sinu organisatsioonile loob?

 • Hinnanguvaba suhtumise, ärakuulamise, mõistmise kogemine
 • Emotsionaalse pinge vähenemine
 • Suurem selgus endas, oma vajaduste sõnastamine
 • Teise osapoole parem mõistmine
 • Olukorra, enda ja teiste rohkem aktsepteerimine
 • Lahenduste leidmisele orienteerumine
 • Edasiste sammude ja/või kokkulepete tegemine

Võta ühendust:

info@sunergos.ee

Sunergos 2022